Psie Gimnazjum – program Pies w mieście

 

300stickmangimnazjum0Gimnazjum w Akademii Psa Pracującego to czas, kiedy pies towarzyszący człowiekowi zaczyna uczyć się respektować zasady życia społecznegoNa zajęciach, które odbywają się w miejscach często uczęszczanych, w ruchu ulicznym, w lokalach, środkach komunikacji miejskiej, na skwerach etc. utrwalają się i generalizują umiejętności psa.

 

Psie Gimnazjum to szczebel edukacji na którym kształci się świadomych przewodników i popularyzuje dobrze wychowanego psa. Gimnazjum przygotowuje zespół do nauki na poziomie Liceum.

Kurs poprzedza spotkanie informacyjne (bez psów), które zapoznaje uczestników z metodami szkolenia. Na spotkaniu instruktor udziela wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania i ustala dogodne godziny zajęć. Na pierwszych zajęciach odbywa się kwalifikacja  psów sprawdzająca nabyte dotychczas umiejętności psa.

 

Program "Pies w mieście" trwa 10 tygodni. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a miejsca spotkań ustalane  są każdorazowo przez instruktora. Ostatnie zajęcia przeznaczone są na egzamin.

Po każdych zajęciach przewodnicy psów otrzymują instrukcje i zadania do samodzielnej pracy pomiędzy zajęciami.

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście i dostosowanie tempa pracy do możliwości każdego psa.

W zajęciach uczestniczyć mogą wszystkie osoby mieszkające z psem, jednak jedna osoba powinna być wyznaczona jako odpowiedzialna za proces szkolenia psa i być obecna na wszystkich zajęciach.

Koszt kursu wynosi 750 zł. Osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz po kursie "Pies w rodzinie" przyjmowane są na kurs na warunkach preferencyjnych.