instruktormini

Niniejszy kurs jest skierowany do osób, które chcą się uczyć, pokonywać trudności, przeżywać radości i rozczarowania w gronie kynoświrów. Zapraszam wszystkich przyszłych instruktorówinstruktorów już pracujących, ale jeszcze poszukujących, a także właścicieli psów, którzy chcą

po prostu wzbogacić swoją wiedzę. 

Dołożę wszelkich starań, aby to był najlepszy kurs, jaki mogłem przygotować, a wy rozpoczniecie niekończącą się przygodę.

Kurs będzie wycieczką, podczas której zwiedzimy systemy, jakie tworzą właściciele psów, ich rodziny oraz oczywiście psy. Odkryjemy dzięki temu, jakimi prawami rządzą się dwa różne gatunki – homo sapiens i canis familiaris. Zbadamy punkty styku i nauczymy się stawiać pytania o zależności.

Obserwując rynek szkolenia psów, zauważyłem, że wiele szkół i wielu instruktorów nadużywa przymiotnika „pozytywny”. Odniosłem wrażenie, że słowo to stało się wytrychem do pozyskania klientów. Obiegowe znaczenie tego słowa dotyczy metod szkoleniowych,

które zakładają unikanie przemocy wobec zwierząt. Niestety w wielu przypadkach pozytywne znaczy tylko: „dajemy smaczki podczas zajęć, więc jesteśmy szkoleniowcami pozytywnymi”. Co gorsza, tacy instruktorzy często nie potrafią nauczyć klientów zaprzestania wydzielania ogromnych porcji jedzenia za wszystko, co pies robi, lub oczekują od psów, że po skończeniu szkolenia na ich placu szkoleniowym nie będą chciały już nigdy otrzymać nagrody. W końcu to pies ma służyć człowiekowi… Zdarzają się również przypadki nieumiejętnego wykorzystywania narzędzi szkoleniowych kojarzonych z dogmatem pozytywności. Wystarczy wpleść w zajęcia kliker               (bez względu na poziom umiejętności jego obsługi ze strony instruktora), aby zajęcia natychmiast stały się pozytywne. Powtarzanie formuły pozytywności bez nadawania jej treści stało się istotną wadą naszego środowiska.

Dlatego też chciałbym przerwać ten błędny kierunek kursem Instruktor Szkolenia Psów Metodą Systemową Akademii Psa Pracującego. Podczas kursu wraz z jego uczestnikami i wykładowcami pragnę odwoływać się do rzetelnej wiedzy i jasno określać wszelkie pojęcia      w tym termin „pozytywne szkolenie”. Pomogą w tym teorie naukowe    i doświadczenie wielu dobrych i uznanych instruktorów.

Zapraszam na kurs, podczas którego uczestnicy poznają zasady pracy  z psami i ich opiekunami na podstawie założeń psychologii systemowej. Czym jest psychologia systemowa? To szeroki nurt         w psychologii, o którym szerzej opowiem na kursie. Prezentuje ona model cyrkularności zachowań. Obala tym samym model przyczynowo-skutkowy.

W mojej pracy z właścicielami psów i ich podopiecznymi stosuję wiele elementów psychologii systemowej. Sprawdzają się doskonale. Chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z uczestnikami kursu. Psychologia systemowa zakłada szukanie wielu hipotez i rozwiązań    dla każdego problemu. Jestem przekonany, że najlepsze rozwiązania   to takie, które są użyteczne, i właśnie takie dostarczam klientom.

Metody systemowe zawierają w sobie elementy behawioralne,           te na których bazuje najczęściej praktykowane szkolenie pozytywne, oraz elementy nowatorskie, których instruktorzy jeszcze nie stosują lub nie mają świadomości, że je stosują.

Ogólnie rzecz ujmując, będziemy czerpać z doświadczenia psychologów i terapeutów pracujących w orientacji systemowej. Dzięki systemowym podstawom tego kursu przyszli instruktorzy, pracując z „trudnymi” psami, poradzą sobie lepiej, niż gdyby stosowali tylko metody behawioralne. Od wielu lat wiadomo, że metody czysto behawioralne cechują się pewnymi deficytami, zwłaszcza jeśli stosują je osoby, które nie są do tego przygotowane w sposób wysoce specjalistyczny.

Będziemy też czerpać z psychologii społecznej i dzięki niej osadzimy ludzi i ich zwierzęta w konkretnych kontekstach. Dzięki teoriom psychologicznym i wiedzy praktycznej czerpanej z metod pozytywnych znajdziemy więcej odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich szkoleniowców.

Kadra kursu, jaką zebrałem (instruktorzy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści od reklamy, aktorka, zootechnik), gwarantuje nabycie umiejętności proponowania psom i ich ludziom przestrzeni, w których mogą się spotkać. Oprócz tego postaram się pokazać kursantom,       jak pracować, by nie stosować przemocy fizycznej ani psychicznej      w stosunku do psów i ich właścicieli.

Do kogo skierowany jest kurs?

Kurs skierowany jest do szkoleniowców, którzy chcą poszerzyć            i usystematyzować swoją wiedzę. Do osób, które chcą rozpocząć pracę jako szkoleniowcy. Na kurs zapraszamy również właścicieli psów, którzy chcą się dowiedzieć jak najwięcej o swoich podopiecznych.

Organizacja kursu

Kurs podzielony jest na dwa etapy:

1.kurs asystencki – Asystent Szkolenia Psów Metodą Systemową Akademii Psa Pracującego™,

2.kurs instruktorski – Instruktor Szkolenia Psów Metodą Systemową Akademii Psa Pracującego™.

Czas trwania kursu asystenckiego to 12 weekendowych zjazdów (min. 192 godziny plus praca indywidualna i zajęcia dodatkowe). Czas trwania kursu instruktorskiego to minimum 224 godziny plus praca indywidualna i zajęcia dodatkowe. Program będzie realizowany podczas zjazdów weekendowych, wyjazdowych warsztatów szkoleniowych oraz obozów szkoleniowych.

Kurs ten jest wprowadzeniem w świat pracy instruktora. Podczas niego uczestnicy zdobywać będą wiedzę z zakresu:

1.Pedagogiki:

$1–        jak przekazywać wiedzę słuchaczom, aby było to zrozumiałe i łatwe do wprowadzania w praktyce,

$1–        na czym polega proces uczenia się ludzi,

$1–        jakie są narzędzia pedagogiczne i jak je stosować,

$1–        kryzys jako element rozwojowy,

$1–        wyznaczanie (formułowanie) celów i dążenie do nich.

2.Charakterystyki grup i ras psów:

$1–        omówienie grup i ras FCI,

$1–        omówienie ras nieuznawanych przez FCI,

$1–        czego można spodziewać się po „kundlach”,

$1–         jak przynależność danego osobnika do konkretnej rasy (grupy) wpływa na jego cechy indywidualne.

3.Podstawy psychologii zwierząt:

$1–        w jaki sposób zwierzęta się uczą,

$1–        jak zapamiętują i odpamiętują,

$1–        sposoby uzyskiwania i zmieniania zachowań,

$1–        stres u psów.

4.Organizacja stanowiska pracy:

$1–        BHP w pracy ze zwierzętami,

$1–        jak zorganizować sobie warsztat pracy,

$1–        jakie stosować narzędzia i jak je przygotować,

$1–        praca ze smyczą,

$1–        praca z kantarkiem, szelkami itp.,

$1–        jak pracować, by nie stosować kolczatki i obroży elektrycznej,

$1–        praca z klikerem,

$1–        praca z przeszkodami,

$1–        praca na ringu,

$1–        instruktor jako trener za linią boczną boiska,

$1–        jak przygotować narzędzia i wszystko to, co potrzebne, aby dobrze i bezpiecznie przeprowadzić zajęcia.

5.Zapoznanie uczestników kursu z różnego rodzaju aktywnościami i sportem z psem.

6.Wstęp do psychologii systemowej – teoretyczna podstawa metody systemowej. Pojmowanie psów przez pryzmat ich otoczenia. Osadzenie każdego z klientów w konkretnym kontekście i stworzenie dobrze działającego systemu. Sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie, nawiązywanie relacji.

7.Porównanie metod szkolenia psów – przegląd metod szkoleniowych, dopasowywanie narzędzi i omówienie sposobów ich wykorzystania.

8.Sygnały uspokajające i grożące, praca ciałem.

9.Jak radzić sobie ze stresem, jak przygotować się do pracy         z klientami, jak prezentować swoją wiedzę, aby być postrzeganym jako ekspert.

10.                Etyka zawodu instruktora szkolenia psów.

11.                Podstawy żywienia psów.

12.                Pierwsza pomoc – podstawy ratownictwa psów

i ludzi.

13.                Etologia psa.

Kurs asystencki będzie prowadzony metodą warsztatową. Taki sam nacisk zostanie położony na wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Część wykładowa będzie stanowić bazę do ćwiczeń i warsztatów.     Ten etap szkolenia będzie nacechowany dużym naciskiem na wiedzę teoretyczną i umiejętności interpersonalne. Treningi z psami będą się odbywać w przerwach od zajęć teoretycznych. Psy będą wypoczywać, kiedy uczestnicy kursu będą brali udział w zajęciach teoretycznych.

Uczestnicy kursu będą pracować ze swoimi psami w różnych warunkach, sprawdzając nabyte umiejętności teoretyczne w praktyce. Część pracy z psami odbywać będzie się w ramach zadań domowych.

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni być dobrze przygotowani do asystowania instruktorom podczas różnego rodzajów zajęć z psami (posłuszeństwo, dyscypliny sportowe, praca węchowa itd.). Dodatkowo nie powinni mieć problemów w pracy ze swoimi podopiecznymi.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. W ramach egzaminu teoretycznego należy napisać obszerny artykuł z zakresu (szeroko rozumianej) kynologii oraz zaliczyć rozmowę egzaminacyjną. Egzaminatorami będą osoby prowadzące kurs oraz pozostali uczestnicy kursu. Egzamin praktyczny to przebycie trasy dogcrossu. Podczas całego biegu należy zaliczyć różne rodzaje zadań, takie jak pokonywanie przeszkód, praca węchowa, posłuszeństwo itp.

W odróżnieniu od egzaminu teoretycznego, który będzie miał bardzo konkretne ramy i wytyczne, zaliczenie praktyczne będzie rodzajem zabawy. Każdy kandydat na asystenta będzie zdobywał dodatkowe punkty za opanowanie, spokój, zabawowe podejście do pracy               z podopiecznym. Punkty będą odejmowane, kiedy straci zimną krew lub zbytnio obciąży swojego podopiecznego.      

Kurs instruktorski to przygotowanie do samodzielnej pracy szkoleniowca. Podczas tego etapu szkolenia uczestnicy muszą wykazać się wiedzą z kursu poprzedniego, powinni ją pogłębić i umieć zastosować w praktyce. Kursanci będą tworzyć scenariusze szkoleniowe i prowadzić samodzielnie zajęcia. Rodzaje zajęć przewidziane podczas kursu instruktorskiego to:

 

$11.      Zajęcia w killing house – prowadzenie zajęć w zainscenizowanych trudnych dla instruktorów sytuacjach.

$12.      Psychologia sportu:

$1–        jak dopingować i mobilizować do pracy,

$1–        jak podnosić kryteria, by doszło do rozwoju, a nie wywołać zniechęcenia.

3.Psychologia biznesu i reklamy:

$1–        jak stworzyć korzystną aurę wokół własnych zajęć,

$1–        jak skonstruować plakat, ulotkę i wizytówkę, by klienci rozumieli, na czym Wasza praca polega i co oferujecie.

4.Przygotowywanie i prowadzenie warsztatów.

5.Organizacja seminarium z zaproszonym gościem.

6.Organizacja zawodów.

7.Prowadzenie zajęć na obozach.

8.Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych.

9.Specjalizacja w wybranej dziedzinie aktywności z psem.

10.                Sposoby zdrowego żywienia psów.

11.                Pierwsza pomoc – podstawy ratownictwa psów         i ludzi.

12.                Etyka pracy instruktora szkolenia psów.

Kurs kończy się rozmową podsumowującą cały okres szkolenia (rozmowę prowadzi instruktor, uczestniczą wszyscy kursanci)              oraz egzaminem praktycznym. Zakres i zadania na egzamin praktyczny zostaną wypracowane przez uczestników kursu podczas zajęć samoświadomości instruktorskiej.

Wymagania od kandydatów

            Od kandydatów na kurs oczekujemy:

$1-          wykształcenia minimum średniego,

$1-          zainteresowania psychologią (pożądane studia kierunkowe),

$1-          zainteresowania kynologią,

$1-          otwartości na nową wiedzę,

$1-          chęci do podejmowania wyzwań.

 

            Kurs będzie odbywał się w ośrodku Akademii Psa Pracującego w Grzebienisku koło Poznania.

            Akademia Psa Pracującego

 

2355 zł netto – za cały rok zajęć!!!

 

Wpłaty przed 30 września – 2055 zł netto.

Cena kursu nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia (Akademia pomoże kursantom w uzyskaniu zakwaterowania i wyżywienia).

Jestem pewien, że zaproponowany zakres oraz organizacja kursu znajdą wielu zwolenników. Wprawdzie ramowy program i założenia „ideologiczne” są raczej niezmienne, ale chętnie wysłucham od osób zainteresowanych uczestnictwem propozycji, które mogą wzbogacić kurs.

Do zobaczenia

podpispiotrka

 

 

 

 

Terminy Kursu asystenckiego:

 

16 – 17 maja 2015 r.

27 – 28 czerwca 2015 r.

04 – 05 lipca 2015 r.

05 – 06 września 2015 r.

17 – 18 października 2015 r.