Misją naszej Akademii jest dobro psów i zadowolenie ich przewodników.

 

Czasami zdarza się tak, że klient nie może dotrzeć na nasze szkolenia. Powody są różne. Najczęściej to niemożliwość zgrania kalendarza szkoleń z indywidualnymi zajęciami klienta lub problemy z transportem psa.

 

Zajęcia te, zawartością merytoryczną nie ustępują szkoleniom grupowym. Jedyna różnica  wynika   z niemożliwości zrealizowania tej części programu, która dotyczy nabywania umiejętności społecznych przez psy. Podczas zajęć indywidualnych jest to nie możliwe.

 

Aby nasi klienci indywidualni nie otrzymywali gorszego produktu, staramy się im umożliwić uczestnictwo w przynajmniej kilku zajęciach grupowych. W czasie wspólnych zajęć można zweryfikować nabytą dotychczas wiedzę i umiejętności.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że najważniejsze elementy umiejętności społecznych u psów to:

 

–          umiejętności komunikacyjne (powitanie, wymijanie się, ochrona własnej przestrzeni oraz respektowanie przestrzeni innych psów, poruszanie się po przestrzeni wspólnej).

–          umiejętności radzenia sobie ze stresem (przebywanie w nowych „trudnych” miejscach, radzenie sobie z obcymi psami i ludźmi)

–          umiejętności związane z generalizacją zachowań

Nabywa się je poprzez uczestnictwo w różnorodnych sytuacjach oraz poprzez wspólne wypracowywanie schematów zachowań. Ważne jest zatem, aby właściciel dobrze znał , zachowania swego psa i umiał na nie reagować w sposób redukujący stres do optymalnego stanu. Osiągamy to poprzez symulacje takich sytuacji. Właściciele otrzymują wiedzę i umiejętności pozwalające na bycie pewnym przewodnikiem.

 

Przewodnik godzien zaufania to pewne oparcie dla psa.

 

Dlatego demaskujemy niedoskonałości  zajęć indywidualnych dotyczących nabywania podstawowych umiejętności. Zajęcia takie polecamy w pracy nad nabywaniem umiejętności specyficznych.a