300stickmanliceum

Psie liceum to czas nabywania umiejętności kreowania zabaw z psem przynoszących radość całej rodzinie oraz wzbogacanie repertuaru psich zachowań.

 

W życiu rodzinnym pies staje się towarzyszem zabaw całej rodziny. Jednocześnie wraz z jego wiekiem wzrastają wzajemne oczekiwania co do umiejętności. 

Psy tak jak i ludzie lubią się bawić. Zabawa to ważny element życia psa, niezbędny dla jego prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, to świetna nagroda za dobre zachowanie.

Zabawa jest idealną okazją do zbliżenia się psa i wszystkich domowników. Jest jednocześnie najbardziej naturalnym sposobem nabywania przez psa nowych umiejętności. 

 

 W ramach zajęć praktycznych z psami przewidujemy zabawy z psem na torze krosowym, pokonywanie przeszkód,  warsztaty z metody kształtowania z użyciem klikera, elementy pracy węchowej, wspólne kreatywne spacery, podstawy tropienia i obedience.

 

Zajęcia teoretyczne dotyczyć będą m.in. sposobów uczenia się psów, systemu komunikacji, teorii pracy węchowej, potrzeb psa, stresu oraz ogólnej wiedzy kynologicznej.

 

Zajęcia odbywają się  w Ośrodku Akademii Psa Pracującego w Grzebienisku k. Poznania.

Kurs poprzedza spotkanie organizacyjne (bez psów), podczas którego instruktor prowadzący omawia metodykę pracy oraz odpowiada na pytania związane z przebiegiem szkolenia.

 

Psie Liceum daje znakomite podstawy do studiów w Wyższej Szkole Umiejętności Pracy z Psem.

Program "Rodzina bawi się z psem" odbywają się w trybie 4 weekendowych zjazdów. Całość kursu obejmuje ok. 60 godzin dydaktycznych. Ćwiczenia praktyczne z psami przeplatane są wykładami z zakresu wiedzy teoretycznej.

 

Agenda zajęć:

piątek- godz. 17.00 do 20.00

sobota- godz. 10.00 do 18.00 (z 1,5 godzinną przerwą obiadową)

niedziela- godz. 10.00 do 17.00 (z 1,5 godzinną przerwą obiadową)

Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście i dostosowanie tempa pracy do możliwości każdego psa.

 

W zajęciach uczestniczyć mogą wszystkie osoby mieszkające z psem, jednak jedna osoba powinna być wyznaczona jako odpowiedzialna za proces szkolenia psa i być obecna na wszystkich zajęciach.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1200.- zł. Osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz po kursach organizowanych w ramach Akademii Psa Pracującego przyjmowane są na kurs na warunkach preferencyjnych.